Еднодневен семинар за обсъждане на браншовите специфики на аналитичните документи в бранш "Информационни технологии"

На 23.11.2011г. в заседателната зала на "БИЦ-ИЗОТ" АД, София, се проведе еднодневен семинар за обсъждане на браншовите специфики на аналитичните документи в бранш "Информационни технологии".Семинарът се организира в изпълнение на Дейност 7 от проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика"с бенифициент - АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ. В заседанието взеха участие представители на фирми-членки на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ), както и фирми от бранша.

При откриването г-н Камен Фильов, председател на ББКЕПИ, очерта основните цели и задачи на проекта и запозна присъстващите с работата на експертния екип на камарата натоварен да участва в работата по изпълнението му в рамките на бранша. 

Г-н Кирил Желязков, функционален експерт, представи основните резултати от изпълнението на задачите по проекта и посочи основните специфики на аналитичните документи в бранш "Информационни технологи" създадени в процеса на изпълнение на проекта. Той се спря и на  основните предизвикателства в борбата за ограничаване и превенция на практиките на неформалната икономика в бранш "Информационни технологии" и страната.
Участниците в семинара зададоха редица въпроси и дадоха конкретни предложения за повишаване ефективността в борбата за ограничаване и превенция на проявите на неформална икономика в бранша и страната. 
.

Търсене