Излезе нова версия на браузъра Google Chrome-версия 0.3

Излезе нова версия на браузъра Google Chrome. Версия 0.3 коригира редица грешки, увеличава производителността на програмата при работа с Flash, Silverlight, Quicktime и Windows Media и премахва уязвимости в системата за безопасност. 

Търсене