ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ(ИУПП) ЕООД

IПредмет на дейност:
Извършва консултантки услуги в областта на:

  • · Подготовка,кандидатстване и управление на проекти по програми на ЕС и други донорски институции;
  • · Разработване на бинес планове и маркетингови стратегии;
  • · Анализ, разработване , внедряване и адаптиране на системи за управление;
  • · Обучение и повишаване квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси;

Сертификат за качество: ISO9000:20001
Бизнес-контакти:

  • · БАМ, АИКБ, ССИ, БСЧП, БАХПИ, БТК,БСК, НСМСБ, НС на ТПК, НБМ, БТПП, БАРДА, БАУКО,, НСУП, БАУЧР, Общинска банка

Адрес:
1000 София, бул.”Княз Ал.Дондуков” 11, ет.2
  Тел.: (02)9871314; 9873305
  Факс: (02)9871314; 9873305
 Е-mail: office@ippm-bg.org
           www.ippm-bg.org
Ръководство: инж. Петър Александров Стоянов, Управител
Основан: 2005г.   ЕИК 121311169 КИД 70.22
Персонал: 10

Търсене