ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР АД

“ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР” АД
Предмет на дейност:

  • Производство, търговия и внедряване на автоматизирани системи за управление на технологични процеси.
  • Изработка и пуск на програмируеми контролери от фамилията KID, интелигентни датчици и изпълнителни механизми, работещи в мрежи LonWorks, CANopen, Hart и Ethernet.
  • Програмни продукти за управление на технологични процеси.

Продукти:

  • Програмируеми контролери, Интелигентни входо/изходи, Управление на конвейери, Операторски Интерфейси за РС

Сертификат за качество: ISO9001
Адрес:
  1712 София, кв.Младост ІІІ, бл. 323, вх. Г/Д
  Тел.: 02/9751180
  Факс: 02/9751181
Е-mail: indsoft@einet.bg
          https://www.indsoft.bg
Ръководство: инж. Димитър Иванов Петров, Управител
Основана: 1989 г.  ЕИК 175295537 КИД 62
Персонал: 31

Търсене