ФОНДАЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО"

Предмет на дейност:
Подпомагане на информационното общество в технологичната, икономическата, социалната и културната сфера, развитие и усъвършенстване на информационните технологии, интеграция и преход към общоевропейско информационно общество.
Средства за постигане на целите: Провеждане на мероприятия за привличане на дарения и завщания от физически и юридически лица в страната и чужбина, участие в реализацията на национални и международни проекти, стимулиране и подпомагане развитието на нови информационни и комуникационни технологии в образованието, научните изследвания, стопанския и нестопански сектор, социалната сфера, екологията , стимулиране чрез спонсорство, дарения и финансови помощи издателска дейност, семинари и конференции, осъществяване на връзки с други чуждестранни и международни организации със сходни дейности.
Адрес:
1784 София, район Слатина,
бул. “Цариградско шосе” 124, бл.2, ст.413
Моб.тлефон: 0888729408
Email: office@isociety.bg

Ръководство: Маг.инж. Чавдар Тодоров Тодоров, Председател на Управителния съвет
Основана: 1996 г. ЕФН 2196042179  КИД 
Персонал: 5

Търсене