ФАЦИТ ООД

 “ФАЦИТ”  ООД

Предмет на дейност:

  • Проектиране и тестване на цифрово-аналогови интегрални схеми;
  • Проектиране, производство, инженеринг на продукти и системи от областта на електрониката

Сертификати за качество: ISO 9001-2000 от Eurocert
Адрес:
1138 София,
ул.“Самоковско шосе” 2
  Тел.: (02) 9781013
  Факс: (02) 9730485
Е-mail: office@fabless-cet.com
https://www.fabless-cet.com/
    Ръководство: Ирена Георгиева Христова, Управител
Основана: 2007г.    ЕИК 175240829 КИД 26.1
Персонал: 45

Търсене