Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за бърз интернет в 29 общини и 24 населени места

Държавата започва изграждането на оптична инфраструктура за достъп до интернет от следващо поколение в 29 общински центрове и 24 малки населени места, с обща дължина около 860 км. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС ) Христин Петков и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, подписаха днес в Министерски съвет инфраструктурния проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България. ИА ЕСМИС е директен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа”.Повече...

Търсене