Десетият конкурс по Програма „ИКТ" е с индикативен бюджет от 705,5 млн. евро.

Български научни организации и фирми могат да кандидатстват в последните конкурси по програмите „Информационни и комуникационни технологии" и „Социално-икономически и хуманитарни науки" от Седма рамкова програма на ЕС от финансова рамка 2007-2013. Общото финансиране за всички участници е над 855 млн. евро. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представи в рамките на информационен ден възможностите за кандидатстване на българските участници. Десетият конкурс по Програма „ИКТ" е с индикативен бюджет от 705,5 млн. евро. Документите за участие се подават от 10 юли до 15 януари 2013. Повече...

Търсене