Декларацията за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. вече е достъпна в интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП)

 Декларацията за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. вече е достъпна в интернет сайта на Националната агенция за приходите (НАП) - www.nap.bg. Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне по годишната декларация трябва да бъде внесен също до края на април 2009 г. 5% отстъпка от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия данък до 10 февруари 2009 г. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис в срок до 30 април 2009 г. Важно е да се знае, че клиентите на НАП могат да ползват само едната отстъпка. Както през миналата година клиентите на НАП ще подават само онези приложения от декларацията, които са попълнили, тоест няма да се налага да разпечатват и подават цялата данъчна декларация. Подробности - на сайта на НАП.

Търсене