Директен и безплатен достъп до нов интернет портал наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid) в полза на бизнеса

БТПП информира , че е пуснат и работи в нормален режим изграденият Интернет портал, наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid) – www.ecomgrid.com . Порталът лесно ще намерите чрез сайта на Палатата www.bcci.bg , от където е осигурен директен достъп до него (българска и английска версии).
В него към момента са се регистрирали над 10 000 потребители. Палатата благодари на всички, които се възползваха от създадената възможност. Със задоволство отбелязваме, че интересът към тази нова услуга е голям.  В желанието си да бъде максимално полезна на членовете си като им помага да повишат конкурентоспособността си на вътрешния и на международните пазари и да създадат нови партньорства, факт особено важен за МСП, разполагащи с по-скромни възможности сами да направят това, БТПП продължи периодът за безплатна регистрация в портала.Повече...

Търсене