БУРМЕКС- ЛБ ООД

“БУРМЕКС- ЛБ” ООД
  Предмет на дейност:

  • Консултации и обслужване в областта на безопасност и здраве при работа. Разработва пакети документи и обслужва фирмите в целият спектър от проблемите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Има регистрирана в МЗ Служба по трудова медицина.
  • Консултации и обслужване в областта на трудовото законодателство и трудовите правоотношения;
  • Организиране на семинари и обучение в областта на трудовото законодателство, социалното осигуряване и безопасност и здраве при работа във фирмите;
  • Извършване на метрологично обезпечаване на фирми.

Адрес:
1303 София, ул. „Цар Симеон” № 89, етаж 3
Тел.: (02) 8326065
Факс: (02) 8321149
E-mail: burmex.lb@abv.bg
  https://www.burmex-lb.com
Ръководство: Лиляна Лилова-Буркова, Управител
Основана: 2003г. ЕИК 131163854 КИД 70.22
Персонал: 9

Търсене