БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА

БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА”
Предмет на дейност:

  • Автомобилна електроника.
  • Инструментална екипировка.
  • Пластмасово производство.

Продукти:

  • Автомобилни електронни системи.
  • Пътни сигнални лампи,
  • Прес форми, метални леярски форми, шприц форми.
  • Пластмасови детайли.

Адрес:
4004 Пловдив, “Кукленско шосе”
  Тел.: 032/692344
  Факс: 032/670040
Е-mail: aelbg@plov.omega.bg
          https://www.ael-bg.com
Ръководство: инж. Славчо Стефанов Терзиев, Директор
Основана: 1986г.  ЕИК 115014195 КИД 29.31 
Персонал: 80

Търсене