БАИТ изпрати до медиите становище по отношение на стартираната програма „Home PC” на фондация „Проф. Джон Атанасов".

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) изпрати до медиите съобщение, в което изказа своето становище по отношение на стартираната тази седмица програма „Home PC” на фондация „Проф. Джон Атанасов". Позицията на асоциацията е категорична: „Подобни инициативи по никакъв начин не трябва да бъдат използвани за търговски цели от една или друга формация. Всякакви подобни действия могат само да опорочат идеалните цели на програмата на БАИТ „Компютър в къщи”и да отдалечат нейната реализация в България.” Според становището на БАИТ, инициативата „Компютър в къщи” е залегнала в плановете за работа на Държавната агенция по информационни технологии, а нейният председател Пламен Вачков се е заангажирал лично да доведе до успешен край реализацията на програмата. „През миналата година бе постигнат значителен напредък в тази насока.  

 

Търсене