Българо-китайски търговски връзки

Българо-китайски търговски връзки

БСК в сътрудничество с Търговско-икономическата служба на Китайското посолство в София подпомага увеличаването на стоковия износ за Китай.

Китайското Министерство на търговията стартира проект за директно насърчаване на български фирми-износителки при намиране на техни партньори от Китай. В тази връзка, Beijing International Brand Management Center въвежда система за насърчаване и промоция на вноса на качествени промишлени и потребителски стоки от някои страни, вкл. от България.

От промишлените стоки това са: общо оборудване и части, специално оборудване и части, строителни материали, суровини, електромашини и оборудване, транспортно оборудване, комуникационно оборудване и компютри, инструменти, строително оборудване и биомедицина.

От потребителските стоки интерес представляват: храни, напитки, дрехи, чанти и куфари, бижутерия, козметика, мебели, канцеларски, спортни и играчки.

След регистрирането на българска фирма на Интернет страницата www.oncn.org и изпращането на презентация, китайската страна поема ангажимент в срок до 30 дни да отговори дали офертата представлява интерес. При потвърден такъв се гарантира безплатна промоция сред местните фирми и пазари, търсене на потенциални вносители, оказване съдействие за намаляване на рисковете, процедурите и оперативните разходи, своевременно разплащане и др.

По друг проект БСК набира предложения за привличане на инвестиции от Китай. Предложенията трябва да са на английски език и да съдържат кратко описание на идеята, обща сума на проекта, каква сума се търси и какво се предлага срещу нея (най-често, дялово участие), всичко това на ½ до 1 стр.

Като лице за връзка по тези проекти от страна на БСК е определен г-н Веселин Манов – главен експерт "Външноикономическо сътрудничество", тел. 02/932-09-31; e-mail: mmc@bia-bg.com.
 

Търсене