БЪЛГАРИЯ СОФТУЕР СЪРВИЗИС ООД

БЪЛГАРИЯ СОФТУЕР СЪРВИЗИС ООД
Предмет на дейност:
Високи технологии и електроника

Адрес:
София,
ул."Райко Алексиев" 46 Б
Тел.: 028736254
Факс:

Email: mailto: martinaval@abv,bg

Ръководство: инж. Мартина Иванова Вълчева, Управител

Основана: 2000 г. ЕИК 130228861 КИД 62
Персонал: 3
  

Търсене