Безплатен домашен Интернет достъп за българските учители.

 Министерството на образованието и науката стартира мащабен проект за осигуряване на домашен Интернет достъп за българските учители. Връзката със световната мрежа е важна за тях, вярват в министерството, защото касае професионалната им квалификация и е условие за изграждане на персоналната им конкурентоспособност. Средствата за инициативата са осигурени от проект "ИКТ в образованието" (BG051Po001/3.1-01 "ИКТ в образованието), финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския социален фонд. В рамките на инициативата 70 хиляди учители ще получат субсидия за домашен Интернет достъп. Тя ще е в размер на 15 лева месечно. Условието е преподавателите да работят с 1 до 12 клас и да предоставят валиден e-mail адрес, който активно ползват.Повече...

Търсене