БЕЛ ЕООД

 “БЕЛ” ЕООД
 Предмет на дейност:
"БЕЛ" ЕООД е една от малкото компании в България, специализирана в производството, монтажа и поддръжката на системи за цифрово- програмно управление на металообработващи машини и трикоординатни мерителни машини, CNC и метрологичен софтуер, ретрофит на мерителни и металообработващи машини.

Адрес:
Село Бузовград, Старозагорско
Ул.”Райчо Атанасов” 11
Тел.: 04355/ 202
Факс: 04355/ 202
E-mail: bel@belcnc.com
https://www.belcnc.com/
Ръководство: инж. Светослав Белев, Управител
Основана: 2003 г.
Персонал: 8

 

Търсене