БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ (БИЦ - ИЗОТ) АД

"БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ИЗОТ" (БИЦ - ИЗОТ) АД
Предмет на дейност:

  • СЪЗДАВАНЕ на ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК за развитие на високите технологии в областта на електрониката, изчислителната техника,информатиката, телекомуникациите и машиностроенето;
  • КОНСУЛТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ с цел подпомагане развитието на малките фирми и частния бизнес в областта на електрониката, изчислителната техника, информатиката и телекомуникациите;
  • ИНОВАЦИИ, ИНЖЕНЕРИНГ, МАРКЕТИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ на системи, технически средства и програмно осигуряване;
  • ПРОИЗВОДСТВО,МОНТАЖ, СЕРВИЗ на електронни касови апарати с фискална памет, електронни таксиметрови апарати, системи за криптографска защита на данни в персонални компютри, информационни системи, сигнално-охранителни системи за промишлени предприятия, търговски обекти, офиси, жилищни сгради;
  • ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ на промишлени образци на електронно - изчислителни устройства.

Продукти:

  • Електронни касови апарати с фискална памет;
  • Системи за криптозащита на информацията;
  • Информационни системи;
  • Сигнално-охранителни системи.

Адрес:
  1784 София, бул. "Цариградско шосе" 133
  Тел.: 02/8090300
  Факс: 02/9718378
  Е-mail: admin@bic-izot.com   
            https://www.bic-izot.com
  Ръководство: Стефан Костадинов Стефанов, Прокурист
  Основана: 1966г.  ЕИК 831901036 КИД 62 
  Персонал: 67    

Търсене