АКРЕДИТИРАН ЦЕНТЪР за ИЗПИТВАНЕ КЪМ “БИЦ - ИЗОТ” АД – ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Във връзка с поставянето на знак  СЕ на вашите продукти АКРЕДИТИ-РАНИЯТ ЦЕНТЪР за ИЗПИТВАНЕ КЪМ “БИЦ - ИЗОТ” АД    МОЖЕ:

ДА ИЗПИТВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  УСТРОЙСТВА  И СИСТЕМИ

СЪГЛАСНО ХАРМОНИЗИРАНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ  СТАНДАРТИ;

ДА ОЦЕНИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВАШЕТО ЕЛЕКТРОИЗДЕЛИЕ

С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.

ЗА НУЖДИТЕ НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА ЗА ВАШАТА ФИРМА  МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА:

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ  ВИ  СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ; 

ФИЗИЧНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА ВИ  СРЕДА.

ДА КАЛИБРИРА:

ТЕРМОМЕТРИ;

ХИГРОМЕТРИ;

ШУБЛЕРИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЗАЯВКИ:

 “БИЦ ИЗОТ”АД

бул. “ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”133

Офиси: 432, 403

Тел: 8090435, 8090284, 0888562054

инж. В. Радев

Е-mail:lab@izotbg.net

Търсене