Панаирни отличия

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР – ГР. ПЛОВДИВ:

МТП-53, 1997г.
1. ХИС АД, София, за хибридни информационни системи;
2. Лаборатория ИЗОМАТИК ООД, София, за гама тансформатори за роботизирано електросъпротивително заваряване;
3. СБС ООД, София, блок имп. захранване за РС.
МТП-54, 1998 г.
1. Комикон ЕТ, София, за разработване на модул АІМ720-16 от разпределитена входно/изходна система;
2. ТЦ Елма ООД, за разработка на устройство “Система за захранване на телекомуникационни съоражения – PPS5400”.
МТП-56, 2000 г.
1. МПС, София, за електронни електромери за активна и реактивна енергия, с директно или индивидуално свързване;
2. КАЙТЕКС ООД, Варна, за сървери за компютърна мрежа “K - Server”;
3. ТЕМА ЕООД, София, за комплексна система (хардуер и софтуер) за запис на видеоматериал в компютър.
МТП-57, 2001г. 
1. АКВА-90 ООД, София, за изделието “Водомер за открити водоеми ВОК2”
2. БИЦ-ИЗОТ АД, София, за разработката “Система за криптозащита на файлове”
3. КАЙТЕКС ООД, Варна, за разработка на софтуерния продукт “Market Web-builder – софтуерен продукт за създаване и управление на бизнес интернет сайтове”
4. ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ООД, Пловдив, за разработката “Софтуер за хотелски комплекс”.  
МТП-59, 2003 г.
1. МПС, София, за малогабаритен статичен електромер за активна енергия – еднофазен и многофазен.  
МТП-60, 2004 г.  
1. “БИЦ-ИЗОТ” АД и “АРТИКЛЕР” ООД,София - “Система за управление и контрол на осветлението СИТИЛАЙТ”  
МТП-62, 2006 г.  
1. “Визи Интернейшънъл Техноложи” ООД , Шумен – “VISI-Shoes – софтуерен CAD-модул”
2. “Карат Електроникс” АД , Велико Търново и “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ,Пловдив– “POS-терминал CARAT POS LEADER” (базиран на софтуерни компоненти на Бизнес Платформа ОRAK R5 разработка на ОРАК Инженеринг).
3. “Инкотекс Интернешънъл”ЕООД – София и “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ,Пловдив - “Автоматизирана информационно-измервателна система за контрол, отчитане и управление на енергопотреблението на INCOTEX – PLC” (базирана на софтуерни компоненти на Бизнес Платформа ОRAK R5 разработка на ОРАК Инженеринг).

Търсене