ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

В тази рубрика ще намерите информация за дейностите и документите в областта на обществените поръчки в страната.

Държавен орган осъществяващ работата по обществените поръчки в страната е АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ при МИЕ

Консултации,обучения,анализи и друга помощ в областта на обществените поръчки можете да получите от Националния институт по обществени поръчки
Нормативна база на обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки, Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 1.10.2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на ЗОП
НАРЕДБА за възлагане на малки обществени поръчки
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за обществени поръчки
ОБРАЗЦИ  НА ДОКУМЕНТИ

РЕГИСТЪР на обществените поръчки
РЕГИСТЪР на обществените поръчки

БАЗА ДАННИ за обществени поръчки " targove.bg"

Targove.BG Ви предлага най-богатата база данни с обществени поръчки от България и ЕС. Ние търсим и намираме интересуващите Ви обявления в повече от 1000 различнии източника, спестявайки Ви време и пари. Получавате интересуващите Ви обявления ежедневно по имейл

Търсене