Заседание на Секторното референтно звено "Електроника"-приемане на разработката "Секторен анализ"-втора част

26.09.2012 16:56

Уважаеми колеги,
Една от задачите на Секторното референтно звено "Електроника" , е да се обсъждат документите свързани с работата ни по Проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетециите на работната сила по браншове и региони" с главен изпълнител Българска стопанска камара.
През лятния период нашите колеги, членове на Секторното референтно звено, Невяна Бумбарова и Юлии Илиев разработиха втората част на "Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Електронна промишленост и информатика".
Каня Ви да вземете участие в нейното обсъждане и приемане, което ще стане утре - 27.09.2012г. от 16:00 часа в заседателната зала на БИЦ-ИЗОТ АД.

Очакваме Ви!
Заповядайте!

Валентин Жиков
Отг.секретар на ББКЕПИ

Назад

Търсене