Започва работа Съвет за иновации към Българската търговско- промишлена палата(БТПП)

13.05.2011 13:21

 На 12.05. т.г. се състоя Учредителното събрание на Съвет за иновации към БТПП. Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други университети и висши училища се споразумяха за създаването на Съвет за иновации. На Учредителното събрание присъстваха представители на научните среди и бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса.
„Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на науката.
“Функциите на иновационния съвет ще бъдат логистични. Той ще свързва науката с практиката.. Целта е съветът да осигурява тясна, постоянна връзка между бизнеса и научната сфера, за да работят в по-добър синхрон. Предложили сме и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да излъчат свой представител в новата структура с достатъчно висок статут, за да може компетентно и отговорно да участва в работата на съвета, за да имаме подкрепата на държавата”, уточни председателя на БТПП. Цветан Симеонов...Повече... 

Назад

Търсене