Учредява се Секторно референтно звено при ББКЕПИ по проекта “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

14.04.2011 17:27

 На 21 април 2011г.(четвъртък) от 14.30ч. в заседателната зала на “БИЦ-ИЗОТ” АД, София, бул.Цариградско шосе 133, се свиква Учредителното събрание  на секторното референтно звено при Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ), в рамките на проекта Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

На събранието ще бъде избран състава на Секторния консултативен съвет към ББКЕПИ за сектор "Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти"

От Управителния съвет на ББКЕПИ

 

Назад

Търсене