Участие в специализираното международно изложение за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2009- 03-08.03.2009 г. в гр. Хановер, Германия.

03.12.2008 14:56

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ съвместно организират българското национално участие в специализираното международно изложение за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2009, което ще се проведе в периода 03-08.03.2009 г. в гр. Хановер, Германия.
Както и до сега, Агенцията ще финансира частично участието на български фирми.
Ако имате интерес за участие в организирания национален щанд на България, моля запознайте се с предложението.Там са посочени условията за участие и ноебходимите документи за кандидатстване.
Времето за решение е кратко!Документите за кандидатстване ще се приемат до 19.12.2008г. (петък)!
Можете да се запознаете с това предложение на страницата на ИАНМСП:
https://www.sme.government.bg/IANMSP/story.aspx?id=1459
Допълнителна информация можете да получите от г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП – тел.: 02/9329233.
 

Назад

Търсене