Третата работна среща по проекта TRICE и Международната конференция CompSysTech'10- в София -16-20.06.2010г

08.03.2010 14:20

 Третата работна среща по проекта TRICE и Международната конференция CompSysTech'10 ще се състоят в София от 16 до 20 юни 2010г.ББКЕПИ, като подизпълнител в проекта, ще участва със свой представител на събитията.

От страна на организаторите получихме покана за участие на наши специалисти с доклади или като гости в работата на конференцията. Желаещите специалисти за изнасяне на доклади могат да се обърнат за повече информация на сайтовете https://www.aoksit-bg.eu/  или  https://www.compsystech.org/. Крайният срок за изпращане на предлаганите доклади е 31.03.2010г.

От ББКЕПИ

Назад

Търсене