Състоя се Общото отчетно-изборно събрание на Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ).

11.06.2012 16:30

    На 01.06.2012 година се състоя Общото отчетно-изборно събрание на Българска браншова камара по електронна ромишленост и информатика(ББКЕПИ). 

    След станалите обсъждания по Отчетния доклад на Управителния съвет и Контролния съвет за дейността и финансовото състояние на организацията през отчетния период  събранието прие важни решения за бъдещата си дейност:

-         Бяха приети Приоритетите за дейност на камарата за 2012 и 2013 година;

-         Беше приет бюджетът  и размерът на членския внос за 2012 година;

-         Беше избран съставът на новия Управителен съвет на камарата, както и Председателят на организацията;

-         Бяха приети нови членове на камарата- като юридически и физически лица.

    В работата на събранието взеха участие представители на Българска стопанска камара(БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ) и Българската асоциация на електротехниката и електрониката(БАСЕЛ).

                                                                                                                                             Управителен съвет на ББКЕПИ                                                                                                     

Назад

Търсене