Национална изложба на Руската Федерация-8 до 12 октомври 2008 г.

07.10.2008 16:50

От 8 до 12 октомври 2008 г. в Интер Експо & Kонгресен Център - София ще се състои НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА РУСИЯ.
Изложбата ще бъде организирана в рамките на мероприятия на Годината на Русия в България, и има за цел да представи икономическите и хуманитарните аспекти на сътрудничество на двете държави и двата народа.
Мотото на изложбата е: "Русия и България: новите перспективи за сътрудничество".

Цел на изложбата: съдействие на по-нататъшното развитие и укрепване на търговско-икономическите връзки между Русия и България, диверсификация на формите и насоките на руско-българското икономическо сътрудничество, разширяване на сътрудничеството в социално-хуманитарната област, укрепване на деловите и културните връзки между двете страни.

Тематични направления на изложбата: атомната и класическата енергетика, петролно-газовият комплекс, металургията и машиностроенето, химическата промишленост, дърводелската и целулозно-хартиената промишленост, транспортът, леката промишленост, селското стопанство и хранителната промишленост, екологията, високите научни технологии, ел. индустрията, военнопромишленият комплекс, информационните технологии и средствата за телекомуникация, здравеопазването и медицината, образованието, туризмът, художествените занаяти и сувенирната продукция.

Назад

Търсене