Сляха официално Междинното звено и Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност“

16.05.2012 09:45

Сливането на Междинното звено и Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) бе обявено официално на 15 май. “С предприетите структурни промени ще съкратим два пъти времето за одобряване на отчетите на бенефициентите и разплащането с тях”, категоричен бе министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на събитието, което се състоя в сградата на новата Главна дирекция „Европейски фондове по конкурентоспособност“.Повече...

Назад

Търсене