Семинар по здраве и безопасност при работа ще се проведе на 3 и 4 декември в БСК

28.11.2008 11:03

 Семинар по здраве и безопасност при работа ще се проведе на 3 и 4 декември, в БСК, в рамките на проект „Бизнес организациите като участници в интегрирането на Единния пазар” по програма BPSMIP ІІ, осъществяван от БСК и BUSINESSEUROPE с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
В рамките на семинара ще се проведе панелна дискусия на тема „Ролята на работодателите за изпълнение на европейските изисквания по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), значение на службите по трудова медицина към работодателски организации”. Ще бъдат представени, също така, дейностите в сферата на ЗБУТ на най-голямата европейска бизнес организация – BUSINESSEUROPE. Своя опит ще споделят и експерти от Естония и Дания.
През втория ден на семинара изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда” Гълъб Донев ще представи Националната стратегия в областта на ЗБУТ.
Това е четвърти по ред семинар в рамките на съвместния проект между БСК и BUSINESSEUROPE по програма BOSMIP. Първият семинар се проведе в Пловдив през март т.г. и беше посветен на Структурните фондове на ЕС и възможностите за бизнес организациите да участват по-активно в усвояването на тези средства, вторият - в КК "Албена" през м. юни, бе на тема „Околна среда” и с лекции в него се включиха представители на Холандия, Литва и България. Третият семинар се проведе в Стара Загора и бе посветен на проблемите на енергетиката и транспорта.

За допълнителна информация:
Бранимир Ханджиев – главен директор в БСК
Тел. 932 09 33
 

Назад

Търсене