Седмата международна научна конференция E-learning ще се проведе в Букурещ, Румъния, на 26 Авг, 2011.

05.07.2011 18:58

На 26-ти август т.г.в Букурещ, Румъния, ще се проведе Седмата международна научна конференция E-learning.Тя се организира в рамките на проекта TRICE(Teaching, Research, Innovation in Computing Education), който се осъщетвява под ръководството на Русенския университет "Ангел Кънчев" и в който наред със 70 партньори от 31 страни участва и нашата браншова камара(ББКЕПИ).
E-learning конференциите бяха организирани по-рано в Брюксел (2004 г.), Берлин (2005 г.), Коимбра (2006), Истанбул (2007), Берлин (2009 г.) и Рига (2010 г.).
На конференцията ще приемат доклади по всички аспекти на електронното обучение, като специално внимание ще се обърне на на тези,които са пряко свързани с използването на компютърните технологии за преподаването и изучаването на компютърната наука.
Официален език на конференцията ще бъде английски.
Повече информация за участието в тази конференция можете да получите от нейния вебсайт - https://elearning11.ase.ro/

Назад

Търсене