Решено бе на 17 юни 2009 г. да се проведе Общо събрание на БТПП

01.05.2009 18:56

На 24 април се проведе заседание на Управителния съвет на БТПП. Приети бяха: Отчети за Изпълнителния съвет за дейността на БТПП за 2008 г., както и за периода 2004-2008 г. Приети бяха и съответните доклади на Контролния съвет за приходите и разходите на организацията.
Управителният съвет прие също Програма за 2009 г., както и Насоки за дейността в дългосрочен план - до 2013 г.
Избран бе Президиум на Арбитражния съд в състав: Силви Чернев, председател, Цветан Симеонов и Ружа Иванова - зам.-председатели, членове: Александър Кацарски, Марин
Лазаров, Ивайло Дерменджиев, Евгений Стайков.

Решено бе на 17 юни 2009 г. да се проведе Общо събрание на БТПП при следния дневен ред:
- Отчет на УС на БТПП за дейността и финансовите резултати за периода 2004-2008 г.
- Доклад на КС на БТПП за периода 2004-2008 г.
- Насоки за дейността за периода 2009-2013 г.
- Бюджет на БТПП за периода 2009-2013 г.
- Избор на членове на Управителния съвет
- Избор на членове на Контролния съвет
- Обръщение към политическите сили.

Назад

Търсене