Публикуван е документа "Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор "Електронна промишленост и информатика" - 2011

10.01.2012 16:53

В уебсайта - https://www.competencemap.bg  беше публикувана разработката "Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор "Електронна промишленост и информатика" - 2011. Анализът представлява част от работата по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите(ИСОК) на работната сила по браншове и региони”. Разглежда се икономическата и социалната ситуация в страната през последните десет години, настоящата обстановка и бъдещите тенденции в икономически план и от гледна точка заетост и работна сила в сектор "Електронна промишленост и информатика". Освен че е направен анализ на основните проблеми, тенденции и препоръки за страната, се прави съпоставка и спрямо наличните такива в страните от Европейския съюз.Регистрираните в този уебсайт потребители могат да се запознаят с анализа на адрес https://goo.gl/I498V.

Назад

Търсене