Представяне на „Електронно гише на предприемача”-3.12.2008 г. в сградата на БСК

19.11.2008 12:03

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), съвместно с Изпълнителната агенция за подпомагане на малките и средни предприятия (ИАПМСП) актуализираха и доразвиха софтуерен информационен продукт „Електронно гише на предприемача”. 
Софтуерният продукт съдържа нормативно осъвременени процедури и образци на формуляри и заявления, използвани от администриращите органи на местно и централно ниво, свързани с:
-регистрацията, управлението и финансирането на стопанските обекти;
-финансиранията от фондовете на ЕС и оперативните програми;
-процедурите, регулиращи стопанската дейност по сектори;
-процедурите при разкриване на нови стопански обекти, ново строителство, преустройство и промяна на предназначението.

Продуктът ще бъде представен от експерти на БСК и ИАПМСП, с участието на Националното сдружение на общините в Р България, на 3.12.2008 г. в сградата на БСК, заседателна зала, 7-ми етаж, от 10.00 до 12.30 ч. 
Участието е безплатно. 
За потвърждение на участие: 
тел. 988-43-08 или 987-99-29.
 

Назад

Търсене