Приемни дни на ББКЕПИ в Националния център за ограничение и превенция на неформалната икономика - 06.04. и 26.04.2011г

01.04.2011 23:36

Специалисти от Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ) участват в работата по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика” с главен изпълнител Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ)(Виж съобщението в сайта на камарата- https://bbaeii.webnode.com).
Важна дейност по проекта е създаването и активната работа на Национален център за ограничаване и превенция на сивата икономика(НЦОПНИ), чиято основна задача е да дава информация за дейностите по проекта, както и да събира конкретни сигнали и становища за прояви на сивата икономика в страната. Събраната информация ще послужи за изготвяне на аналитични документи, които да ръководят системните стратегически действия в борбата с тази болест на българската икономика.За целта в НЦОПНИ се организират приемни дни в които специалисти от работния екип на проекта са на рзположение за среща и разговор с всички желаещи да споделят сигнали и становища по конкретни казуси от сбъсаците с проявите на сивата икономика.
  Съгласно графика за срещите през месец април т.г. 06-ти и 26-ти април от 10:30 до 17:30ч. - са поредните дни за срещи с представители на фирмите, работещи в областта на електронната промишленост и информатиката. Дежурен през дните ще бъде представител на ББКЕПИ.
  Ако имате въпроси или уточнения по дейността на проекта или желаете да споделите мнения ,становища или предложения за борбата със сивата икономика в бранша или страната - ще ви очакваме тези дни в НЦОПНИ(София, ул. Тракия №15, ет. 1/до началото на моста "Чавдар"/) в посоченото време. 

Използвайте горещата телефонна линия 080012358(за цялата страна) за сигнали срещу забелязани от вас прояви на сивата икономика!

Назад

Търсене