Практически семинар-обучение на тема „Как да разбираме по-добре и да се ориентираме в основните документи за кандидатстванe по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

07.10.2008 20:21

Българската търговско-промишлена палата, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия - Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и Проект за техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие/ЕФРРБ, организират съвместен практически семинар-обучение на тема „Как да разбираме по-добре и да се ориентираме в основните документи за кандидатстванe по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
Семинарът ще се проведе на 13 октомври 2008 г. /понеделник/ от 9.30 часа в БТПП, София, ул.”Искър № 9, зала „А” – ет.1.
Участието е безплатно.
Ако участието представлява интерес, попълнете и изпратете приложената регистрационна форма в срок до 10.10.2008 г. на e-mail или факс, цитирани в нея.Ще Ви бъде изпратено потвърждение.
Регистрациите ще се приемат по реда на постъпването им в Палатата. Непотвърдените заявители ще бъдат поканени за участие в следващо издание на семинара

Назад

Търсене