ПОКАНА за приемни дни на ББКЕПИ в Националния център за ограничение и превенция на неформалната икономика - месец юни 2013г.

28.05.2013 16:00

Специалисти от нашата браншова камара участват в работата по проекта “Ограничаване и превенция на неформалната икономика”(вж www.ikonomikanasvetlo.bg) с главен изпълнител Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ). В рамките на този проект те два пъти месечно дават дежурство в Националния център за ограничаване и превенция на сивата икономика(НЦОПНИ).По време на дежурството те са на рзположение за среща и разговор с всички желаещи да споделят сигнали и становища по конкретни казуси от проявите на сивата икономика както в бранша, така и в страната.
Съгласно графика на проекта през месец юни т.г. дните определени за такива срещи са - 05-ти(сряда) и 25-ти (вторник) във времето от 10:30 до 17:30 часа.
Ако имате въпроси или уточнения по дейността на проекта или желаете да споделите мнения ,становища или предложения за борбата със сивата икономика в бранша или страната - ще ви очакваме тези дни в НЦОПНИ(София, ул. Тракия №15, ет. 1/до началото на моста "Чавдар"/) в посоченото време.
Ако сте възпрепятствани да присъстватвате в посочените приемни дни и имате въпроси, мнения или предложения по темата, ще се радваме да ги получим в нашата електронна поща - bbkepi@izotbg.net или във уебстраницата на камарата- https://bbaeii.webnode.com/feedback

Можете да задавате въпроси и правите предложения по всяко време на безплатната гореща телефонна линия на Националния център "Икономика на светло" - 0800 123 58!

Заповядайте!
От Управителния съвет на ББКЕПИ

Назад

Търсене