Подготвя се база данни на специалисти завършили или завършващи своето обучение в областта на информационните технологии

10.03.2010 11:22

  От началото на 2009 година ББКЕПИ се включи като партньор на Русенския университет в проекта Teaching, Research, Innovation in Computing Education (TRICE) -PROJECT NUMBER - 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW. В този проект специалисти от ББКЕПИ ще участват в разработките  като се съобразяват и съдействат за реалното сътрудничество между бизнеса и учебните заведения в областта на компютърното обучение.

Една от задачите в тази област е събирането на информация от фирмите в бранша за завършили и завършващи студенти(бакалаври и  магистри) в областта на информационните технологии, както и нагласата на фирмените ръководства да насърчават млади специалисти за изпълнение на проекти за използването на компютърните технологии и приложни разработки в процеса на обучение. 

Събраната информация ще послужи за създаване на 2 специализирани бази данни, които ще се използват от проекта.

Браншовата камара е готова да събира и обработва информацията от всички фирми в бранша.Молим да изпращате вашата информация на мейл bbkepi@izotbg.net. За въпроси и уточнения сме на разположение на тел. 02/8740034.

Назад

Търсене