Петата работна среща по проекта TRICE и Международната конференция CompSysTech'11- във Виена -15-18.06.2011г.Удължен е срокът за докладите.

31.03.2011 15:11

Петата работна среща по проекта TRICE и Международната конференция CompSysTech'11 ще се състоят във Виена от 15 до 18 юни 2011г.- във Виена -15-18.06.2011г. БКЕПИ, като подизпълнител в проекта, ще участва със свой представител на събитията.
  От страна на организаторите получихме покана за участие на наши специалисти с доклади или като гости в работата на конференцията. Желаещите специалисти за изнасяне на доклади могат да се обърнат за повече информация на сайтовете https://www.aoksit-bg.eu/ или https://www.compsystech.org/. Крайният срок за изпращане на предлаганите доклади е удължен до 07.04.2011г.

От ББКЕПИ

Назад

Търсене