От 12.12.2012г. е възможна онлайн проверката на дължимите данъци и осигуровки

13.12.2012 15:50

От 12 декемрври 2012 г. всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн. За това ни информира сайтът на агенцията. Новата електронна услуга „Справка за задължения” е част от кампанията на НАП по въвеждане на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 януари 2013 г. От началото на следващата година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Няма да е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната ще става според датата на възникването им. Повече...

Назад

Търсене