Онлайн система в услуга на бизнеса в ЕС

11.12.2008 21:42

Европейската комисия стартира нова онлайн система, предоставяща практическа информация за предприятията, търсещи бизнес възможности в друга страна от ЕС.

Системата работи на всички европейски езици и поддържа база данни за всички страни-членки.

На адрес https://ec.europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm е публикувана информация за законодателството на отделните страни, свързано с регистрацията на фирми, осъществяването на стопанска дейност, данъчна система, екологични изисквания и пр.

В раздела за България (рубрика "Подкрепа на бизнеса") Българската стопанска камара е посочена сред организациите, които разполагат със специалисти, компетентни в различни области, които консултират както местния, така и чуждестранния бизнес.
 

Назад

Търсене