ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ББКЕПИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15-ТИ АПРИЛ 2009 ГОДИНА.

04.02.2009 16:53

 На заседанието си от 03.02.2009г. Управителният съвет на ББКЕПИ реши на основа на чл.16(1) от устава на органнизацията да се свика Общо отчетно-изборно събрание на камарата на 15-ти април 2009 г.(сряда)при следния дневен ред:
 
1. Отчет на УС за дейността на ББКЕПИ;
2. Отчет на КС за дейността на УС и на ББКЕПИ;
3. Приемане на Основните приоритети за дейността на ББКЕПИ;
4. Определяне размера на членския внос;
5. Приемане на бюджета на ББКЕПИ;
6. Приемане на промени в устава на ББКЕПИ;
7. Избор на нов УС и КС на ББКЕПИ;
8. Приемане на нови членове на браншовата организация
9. Разни.
 
  Управителният съвет определи работни екипи за подготовката на документите по дневния ред и дейностите свързани с подготовката на събранието.
  В сайта на камарата https://bbaeii.webnode.com и чрез електронната поща ще ви информираме за хода на подготовката.
  Ще ви бъдем благодарни за становища и предложения за подобряване на съвместната ни дейност и цялостната работа на организацията, които да намрят място в материалите за обсъждане от събранието!Можете да ги публикувате в сайта на камарата (във форума или обратната връзка), по електронната поща, телефона или факса.

От УС на ББКЕПИ
 

Назад

Търсене