Общо събрание на ББКЕПИ - на 29.11.2012 година. ПОКАНА

29.10.2012 20:15

П О К А Н А

Уважаеми колежки и колеги,

      На заседанието си от 25.10.2010г. Управителният съвет на ББКЕПИ реши на основание на чл.16(1) от устава на организацията да се свика Общо събрание на камарата.

     Общото събрание ще се проведе на 29-ти ноември 2012 г.(четвъртък) от 17:00 часа в заседателната зала на БИЦ-ИЗОТ АД(София, бул. Цариградско шосе 133) при следния дневен ред:

     1. Приемане оставката на г-н Камен Фильов като член на Управителния съвет и Председател на Управителния съвет на ББКЕПИ;

     2. Избор на нов член на Управителния съвет на ББКЕПИ;

     3. Избор на нов Председател на Управителния съвет на ББКЕПИ;

     4. Приемане на нови членове на ББКЕПИ;

          Молим Вие или Ваш упълномощен представител да вземете участие в работата на Общото събрание!

                                                                                      

                                                    Управителен съвет на ББКЕПИ

София, 28.10.2012г.

Назад

Търсене