НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСАКА БРАНШОВА КАМАРА ПО ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА(ББКЕПИ)

27.05.2009 13:26

С Решение №8/15.05.2009г. Софийски градски съд утвърди промените в устава и ръководните органи на ББКЕПИ, приети на Общото събрание на организацията, състояло се на 15.04.2009г.
 В новия Управителен съвет на ББКЕПИ влизат:
 - Ст.н.с.инж. Емил Иванов Йончев, Изп. Директор на БИЦ-ИЗОТ АД, 
  София
- Доц. Живко Костадинов Георгиев, Управител на ТЕКОМ-3 ООД, Ботевград
- Проф. дтн. инж. Камен Венциславов Фильов, Предс. на Съвета на директорите на ХИС АД, София
- Инж. Кирил Николов Желязков, Изп.директор на СБС ООД, София
- Ст.н.с.инж. Любомир Николов Бончев, Управител на СЕЛКОМ ЕООД, София
- Инж. Румен Петров Софков, Управител на МУЛТИКОМ ООД, София
- Инж. Юлиан Добрев Димитров, Управител на БАНК ТЕХ СИС ООД, София


Председател на ББКЕПИ е проф. дтн. инж. Камен Венциславов Фильов, 

На заседанието си от 20.05.2009г., в съответствие с Устава, новоизбраният Управителен съвет избра с пълно единодушие инж.. Кирил Николов Желязков за Заместник председател на ББКЕПИ.

 

Назад

Търсене