Национална експертна кръгла маса за обсъждане и приемане на концепцията за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони

22.11.2011 14:25

Национална експертна кръгла маса за обсъждане и приемане на концепцията за изграждане на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони ще се проведе в периода 30 ноември - 1 декември 2011 г., в хотел „Самоков", Боровец.
Форумът се провежда в рамките на изпълнявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони".
Във форума ще участват около 80 представители на създадените в рамките на проекта на БСК Секторни консултативни съвети, Регионални центрове за оценка на компетенциите и Национален съвет за оценка на компетенциите. В дискусиите ще се включат и представители на пилотни предприятия, експерти, участвали в разработването на основните аналитични, концептуални и методически документи по проекта.Повече...

Назад

Търсене