На сайта на Националната агенция по приходите е публикувана справка за физическите лица, на които през 2008 г. са изплатени доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии

28.01.2009 18:39

  На сайта на Националната агенция по приходите е публикувана справка за физическите лица, на които през 2008 г. са изплатени доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии (ОБРАЗЕЦ на документ). Можете да свалите и използвате този документ. 

Назад

Търсене