На 29-ти ноември т.г. се проведе Общото събрание на Българската браншова организация по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ)

02.12.2012 18:19

На 29-ти ноември т.г. се проведе Общото събрание на Българската браншова организация по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ).
След станалите разисквания по обявения дневен ред бяха взети следните решения:
1. Бяха приети нови членове на ББКЕПИ както следва:
1.1. Фирма КОПИЛИНК ЕООД с Генерален мениджър г-н Евгени Иванов, като юридическо лице;
1.2. Фирма РАЙС ЕООД с Управител г-жа Мария Павлова, като юридическо лице;
1.3. Фондация ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО с президент г-н Чавдар Тодоров, като юридическо лице;
1.4. Г-н Кирил Иванов , като физическо лице.
2. Беше приета оставката на проф. Камен Фильов като член на Управителния съвет на ББКЕПИ и като Председател на Управителния съвет на ББКЕПИ. Той беше освободен от отговорност за периода от последното Общо събрание до настоящето Общо събрание и му беше  изказана благодарност за работата му като член и Председател на Управителния съвет на организацията.
3. Беше избран нов член на Управителния съвет на ББКЕПИ - дтн. инж. Чавдар Тодоров Тодоров , Управител на фирма “РИАЛ СИСТЕМС” ООД.
4. Беше избран Председател на Управителния съвет на ББКЕПИ - маг.инж. Кирил Николов Желязков - досегашен Зам.председател на ББКЕПИ и Управител на фирма СБС АД.

От УС на ББКЕПИ

Назад

Търсене