На 29.04.2010г. беше открит Национален център „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО”

30.04.2010 09:03

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев и председателят на Българска стопанска камара Божидар Данев прерязаха заедно лентата на новооткрития Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло"  в Асоциацията на индустриалния капитал в България(АИКБ). Центърът се открива в рамките на проект, изпълняван от АИКБ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Кръстник на центъра стана Божидар Данев - председател на БСК, който сподели, че това е продължение на съвместната инициатива на БСК и АИКБ срещу сивата икономика - „На светло" (www.nasvetlo.net), осъществена през 2007 г.
Националният център „Икономика на светло" и неговите девет регионални звена, разположени в цялата страна, ще осигуряват единност в усилията за ограничаване на сивата икономика, като си сътрудничат с всички заинтересовани страни, ще събират сигнали и предложения на основата на извършени социологически проучвания, вътрешнофирмени одити и експертни анализи, ще поддържат изчисляването на Композитен Индекс за диагностика и измерване на риска от наличие на неформална икономика.Повече...

Назад

Търсене