На 26-ти май т.г. тържествено ще бъде отбелязана 50 годишнината от съзадаването на първия изчислителен център в България

17.05.2011 13:29

 На 26-ти май т.г. тържествено ще бъде отбелязана 50 годишнината от съзадаването на първия изчислителен център в България. Честването ще се състои в Големия салон на Балгарската академия на науките(ул. "15-и ноември"1,София) с начало 14:00 часа.Организатори на събитието са Институтът по математика и информатика на БАН, Институтът по комуникационни и информационни технологии на БАН и Факултетът по математика и информатика на СУ "Св.Климент Охридски".
Нека с присъствието си да отдадем заслужената почит и уважение към българската научна мисъл и творчески талант, прокарващи пътя на информационните технологии в страната!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Назад

Търсене