На 15-ти април 2009г. се състоя Общото отчетно-изборно събрание на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ).

16.04.2009 17:17

На 15-ти април 2009г. се състоя Общото отчетно-изборно събрание на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика(ББКЕПИ).
След като почетоха с едноминутно мълчание паметта на г-жа Снежана Христова, досегашен председател на камарата, присъстващите членове обсъдиха дейността и финансовото състояние на ББКЕПИ, приеха приоритетите за работа, бюджета на организацията и размера на членския внос. С пълно единодушие беше приета промяна в устава и бяха избрани нови управителни органи на камарата.
В Управителния съвет на ББКЕПИ бяха избрани: ст.н.с. Емил Йончев – БИЦ-ИЗОТ АД, доц. Живко Георгиев - ТЕКОМ-3 ООД, проф. Камен Фильов – ХИС АД, инж. Кирил Желязков – СБС ООД, ст.н.с. Любомир Бончев – СЕЛКОМ ЕООД , инж. Румен Софков – МУЛТИКОМ ООД и инж. Юлиан Димитров – БАНК ТЕХ СИС ООД
Проф. Камен Фильов беше избран за Передседател на Управителния съвет на ББКЕПИ
В Контролния съвет на ББКЕПИ бяха избрани: г-жа Канетка Добрева - СЕЛКОМ ЕООД, г-жа Надя Иванова – ХМЕ АД и г-н Пейо Ралински – ИИС ЕООД.
Г-н Пейо Раински беше избран за Передседател на Контролния съвет на ББКЕПИ
Като нови членове на ББКЕПИ бяха приети единодушно: Института за управление на програми и проекти(ИУПП), фирма РОМТЕХ-3 Ес ООД и г-н Георги Николов – като физическо лице.
Кратки приветствия към събранието направиха гостите – зам.председатели на Българска стопанска камара и Българска търговско-промишлена палата.
Накрая събранието изслуша кратки презентации от ИУПП, фирама БУРМЕКС – ЛБ ООД и Програма Home PC на фондация Джон Атанасов.

 

Назад

Търсене